top of page
Yayıncı Model Çağrı Üzerine İş Sözlesmesi
Parlak Gradyan

Tüm Çalışanlar Üye Kaydı sırasında Onay kutucuğunu işaretleyerek tüm bu kuralları kabul etmiş sayılacaklarından; dikkatli okunması gerekmektedir.

Parlak Gradyan

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI​

Site sahibi ve işletmecisi olan; Tuva Bilişim; bundan böyle “GoruntuluModel.com” olarak adlandırılacaktır.

GoruntuluModel.com sitesinde bulunan üyelik formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve şartları kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle “Yayıncı/Model” olarak adlandırılacaktır.

 

İşbu iş sözleşmesinin kapsamı GoruntuluModel.com tarafından hazılanmış olan çalışma şartları, disiplin kuralları gibi beyanlardır.

İşbu iş sözleşmesi site sahibi ve işlemecisi olan TuvaBilişim ile sitede “Yayıncı Model” olan kişi arasında yapılan, internet ortamında üye kaydı gerçekleştirirken onayladığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Başvuru sırasında yayıncı model, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Yanlış ve eksik bilgiden doğacak zarar yayıncı modele aittir.

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI​

İşbu iş sözleşmesi, işçinin sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere işveren tarafından  kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine getirdiği kısmi süreli bir çağrı üzerine çalışma sözleşmesidir.

GoruntuluModel.com sitesinde bulunan üyelik formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve şartları kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle “Yayıncı/Model” olarak adlandırılacaktır.

 

3. ÇAĞRIYI YAPMA ZAMANI

İşveren ihtiyaç duydukça sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere işçiyi müsaitlik durumuna göre çağırabilecektir.  Kararlaştırılan süreye uygun olarak çağrılan işçi, iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde, çağrıya uymayarak iş görme edimini zamanında yerine getirmeyen işçi istifa etmiş sayılır. İşveren kendisini tekrar çağırmak zorunda değildir. Girişini engelleme hakkına sahiptir.

 

4. ÇAĞRI ARACI

İşveren ihtiyaç duydukça sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere çağırdığı işçiyi, telefonla veya whatsapp uygulaması ile çağırabilir. İşçinin işbu sözleşmede telefon numarasına veya whatsapp uygulamasına atılan mesaj tebligat sayılır. Fakat online bildirimi atmamışsa, çağrıya uymayabilir.

 

5. ÇAĞRI GÜNLERİ

İşverenin ihtiyaç duyduğu hallerde sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere işçi, kanuni hafta tatili (Pazar) veya ulusal bayram (Cumhuriyet Bayramı) ve genel tatil günlerinde (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinde) de bu çağrıya uymak ve yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Fakat online bildirimi atmamışsa, çağrıya uymayabilir.

 

6. GÜNLÜK ÇAĞRILARDA ÇALIŞMA SÜRESİİ

İhtiyaç duyuldukça  sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere çağrılan işçi, günlük çağrılarda kendi istediği kadar çalışma hakkına sahiptir. Fakat çalışmayı sona erdirmeden 30 dakika öncesinde işverene; çıkış bildirimi yapması zorunludur.

 

7. ÜCRET

İşçi, çalıştığı süre içerisinde aldığı iş bazında hesaplanılarak kazanmaktadır.

İşçi yapılması gereken işin tamamlanmaması durumunda ücrete hak kazanamayacaktır. Eksik tamamlanması durumunda, iş tamamlandığında ödemesine hak kazanacaktır.       

8. ÖDEMELER

İşçi kazancı günlük olarak, modelin paydos etmek istediği gün en geç 2 saat içerisinde yapılacaktır. 
Üyeler ile iletişim veya kişisel bilgi paylaşan işçinin ödemesi yapılmaz. 

 

 

 

9.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinde çağrıya uyarak işyerine gelen ve yükümlülüğünü yerine getiren işçilere, o gün için çalıştıkları sürelere tekabül eden ücretleri normal olacak şekilde ödenir. Dakika bazlı hesaplanır.

 

 

 

10. İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ

İşçi, başta iş mevzuatı olmak üzere, işverence işbu mevzuata uygun olarak çıkarılan ve çıkarılacak olan her türlü tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve talimat hükümleri ile tespit olunan çalışma ilke ve koşullarına, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile önlemlerine aynen uymakla yükümlüdür. İşveren işbu sözleşme hükümlerine uymayan veya uyarılara rağmen uymamakta ısrar eden işçinin iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız derhal feshedebilir.

 

11. ALET, EDAVAT VE MALZEMELERİN TESLİMİ

İster ihbarsız ve tazminatsız ister ihbarlı ve tazminatlı olsun, iş sözleşmesinin feshini müteakip işçi kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş alet, edavat ve Skype adreslerini eksiksiz olarak işverene teslim etmek zorundadır. İşçiye kullanması için verilen Skype (mail) Adresini işverene veya yetkilisine teslim etmek zorundadır. Aksi halde, işveren teslim edilmeyen malzemenin emsal bedelini işçi alacağından kesebilir. Alacağı olmaması durumunda bedel işçi tarafından işverene ödenecektir.

Boş Skype hesabı bedeli: 56450 TL’dir. Ekli olan her üye için ayrı ayrı 6450TL cezai bedel eklenecektir.

12. EK SÖZLEŞMELER

Ek-1 ‘de bulunan İş Düzeni ve Disiplini ile Gizlilik sözleşmesi işçi ve işveren tarafından kabul edilmiştir.

Yayıncı modelin Disiplin ve Düzene uyulmaması, sistemi sistem müşterilerine kötü tanıtması, hizmetin bilinçli olarak eksik yapılması, ve ek-1 de bulunan maddelere uyulmaması yayıncı modelin sistemden uzaklaştırılmasına ve maddi manevi doğacak cezai yaptırımlara maruz kalmasına sebep olacaktır.

 

 

 

Ek-1

 

 

 

Tuva Model İş Disiplini ve Düzeni

 

 1. İşçinin giriş ve çıkış yapmadan 30 dakika önce işverene bildirimde bulunması gerekmektedir.

 2. İşçi giriş bildirimde bulunduğunda; işverenin onayını almadan hesaba giriş yapamayacaktır.

 3. İşçi aldığı işi tamamlamak zorundadır.

 4. İşçi yapılan işin sorumluluğunu tamamen üzerine alarak; işin zararından doğacak bedeli işçinin kazancından kesilmesini kabul etmektedir.

 5. İşçi aynı anda 2 işi almayacaktır. Aldığı durumlarda sorumluluk ve zarar kendisine aittir.

 6. İşçinin kullandığı hesaba işçinin kendisi ve sistem yetkilisi dışında başka bir kişinin girişi yasaktır. Sorumluluk ve doğacak zarar işçiye aittir.

 7. İşçi işveren veya vekilinin yönlendirmelerine uymakla yükümlüdür.

 8. İşçi iş disiplini ve düzeni, gizlilik sözleşmesi ve diğer yükümlülüklerine yerine getirmemesi durumunda sistemden atılır, sistemde kalan ücreti için hak iddia edemez.

 

 

 

 

 

   Tuva Model Gizlilik Sözleşmesi

 

 1. İşveren ve işçi; karşılıklı olarak kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini 3. Taraflar ile paylaşamaz. Saklamak ile yükümlüdür.

 2. İşçi, 3. Kişiler ile kişisel hesap, kişisel adres, telefon numarası, adres, sosyal medya hesabı gibi sistem haricinde başka bir iletişim yolu paylaşımında bulunamaz. Bu durumla karşılaşılması durumunda işçi cezai bedel ödemek zorundadır.

 3. İşçi; Gizlilik Sözleşmesinin 2. Maddesinde bulunan fiilleri yapması durumunda ve ya iletişim bilgisi paylaşan müşteriden bunu alması durumunda işçi; her müşteri için #6450TL# (#AltıBinDörtYüzElli Türk Lirası#) cezai bedeli işverene ödemek zorundadır.

 4. İşçi sistemden ayrıldığı gün itibariyle 5 yıl süreyle,sistem müşterilerinden hiç biriyle iletişimde bulunamaz. Bulunduğu tespit edilen işçi her müşteri için #6450TL# (#AltıBinDörtYüzElli Türk Lirası#) cezai bedel ödemek zorundadır.

 5. Kişileri başka bir hesap veya başka bir siteye yönlendirdiği tespit edilen işçi, tazminat bedeli olarak  #350000TL # (#ÜçYüzElliBinTürkLirası #) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

İŞVEREN TARAFI                                                                  İŞÇİ TARAFI

TUVA BİLİŞİM                                                                      YAYINCI MODEL                                                            

                                                                                           Online olarak kabul edilmiştir.

bottom of page